Saltoppsamler for saltsteinsautomat

Montering og funksjon:

Saltoppsamleren monteres under eksisterende saltsteinsautomat ved at den tres inn på stanga til saltsteinsautomaten. Den samler opp saltet og skiller ut nedbør som kommer ned. Nedbøren renner så ut av oppsamleren og saltet legges under «tak».

Saltoppsamleren sammen med en saltsteinsautomat tilfredsstiller kravene som er foreslått  i  Forskrift 12. juni 2017 nr. 734 om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease. Disse endringene var på høring til 09032020 og vil trolig bli gjeldende for beitesesongen 2020
«§ 5 a Det er likevel tillatt å gi beitedyr salt fra en salteinnretning i normal beiteperiode dersom:
a) tildelingen av salt skjer på en måte som sikrer at det ikke lekker salter ut fra salteinnretningen direkte eller ved avrenning,»

Testet:

Oppsamleren er testet på saltsteinsautomaten fra Geilo mekaniske, Husdyrsystemer og ny type fra Gol Stål. Den er ikke testet på sau med horn

Saltsteinsautomater i drift

Saltsteinsautomat fra Gjeilo Mekaniske

Saltsteinsautomat fra Husdyr systemer

Saltsteinsautomat fra Ve-Con

Bildene viser følgene saltsteinsautomat av typene
(f.v.) Geilo mekaniske, Husdyrsystemer og ny type fra Ve-Con

Saltsteinsautomater i lukket tilstand og alle salteksponerende flater er skjult

Saltsteinsautomat fra Gjeilo Mekaniske stengt

Saltsteinsautomat fra Husdyr systemer stengt

Saltsteinsautomat fra Ve-Con stengt

Bildene viser følgene saltsteinsautomat av typene
(f.v.) Geilo mekaniske, Husdyrsystemer og ny type fra Ve-Con

Hva blir samlet opp

Saltrestene som blir samlet opp bør fjernes ca ved hver andre stein eller behov og fraktes ut av området

Vinterstengning

Det anbefales at toppen på saltsteinsoppsamleren bindes sammen med ståltråd eller annet egnet materiale til hylsa på saltsteinsautomaten. Det bør bores fire hull i bunn hylsa av saltsteinsautomaten som flukter med uttatt hull i saltsteinsoppsamleren (gjelder ikke automaten fra Gol stål da den er selvlåsende).

Når automaten er stengt, er det plass til ca tre stk saltsteiner som blir lagret inne i automaten sllik at en slipper å fjerne saltsteinenen når automaten ikke er i bruk .

Denne funksjonen tilfredsstiller kravene som er foreslått i Forskrift 12. juni 2017 nr. 734 om soner ved påvisning av Chronic Wasting Disease. Disse endringene var på høring til 09032020 og vil trolig bli gjeldende for beitesesongen 2020
«Salteksponerte flater på salteinnretninger, må ikke være tilgjengelig for hjortedyr utenfor beitesesongen.»

Montering og bruk.

Det er viktig at saltsteinsautomatene står i lodd slik at saltsteinsbitene treffer oppsamleren. Samt at det alltid er saltstein i saltsteinsautomaten. Dette for å hindre at sauen vil søke ned i saltoppsamleren etter salt.

Veiledning for montering klikk her

Bestilling:

Ve-Con AS
Lykkjagutu 6
3560 Hemsedal
Tlf 92429945

Link til bestilling
https://bestilingsalt.ve-con.no/

Pris pr stk 1149,- eks mva og frakt
(prisen har dessverre stegen PGA høye aluminiums priser)

For å redusere fraktkostnaden kan vi levere et sentralt sted i hver kommune. Her kan dere hente selv.

Utdrag fra Hallingdølen